เกี่ยวกับเรา

edsup.org ก่อตั้งโดยเงินทุนส่วนตัวของครูจ้างคนหนึ่ง ด้วยความหวังที่ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาทุกๆ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมา จะไม่ใช่ผลของความพยายามที่สูญเปล่า อย่างน้อยผลงานที่ได้จากการศึกษาและฝึกฝน คงจะมีใครสักคนประโยชน์ของมันอยู่บ้าง

  ← อาจารย์นพพล อินศร